Lietošanas noteikumi, preces atteikuma tiesības


I. Preces atteikuma tiesības:1. Pircējs ir tiesīgs 14 dienu laikā vienpusēji atteikties no noslēgtā līguma, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus.
2. 14 dienu atteikuma tiesības stājas spēkā ar preces saņemšanas dienu. Izņēmums ir pārvadātāja preču īpašumtiesību laiks vai persona, kuru pircējs norādījis kā saņēmējs.
3. Lai Jūs būtu tiesīgi izmantot savas atteikuma tiesības, pircējam ir jānosūta rakstisks paziņojums uz YUKON SIA e-pastu: info@idrone.lv, kurā jānorāda sava vēlme atteikties no preces vai jāpazvana uz telefona numuru: +371 2244 2565.
4. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

II. Atteikuma sekas:5. Gadījumā, kad pircējs 14 dienu laikā no saņemšanas brīža izmantoja savas atteikuma tiesības, interneta veikals www.iDrone.lv apņemas 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas atgriezt visus veiktos maksājumus, tai skaitā arī piegādes izmaksas. Izņēmuma gadījumi ir papildus transporta izmaksas, kas radušās pircēja izvēles rezultātā, tas ir, ja pircējs ir atteicies no piegādes veidiem, ko piedāvā interneta veikals un ir izvēlējies citu, dārgāku piegādi. Tai skaitā arī nepamatota aizkavēšana vai nelaicīga interneta veikala www.iDrone.lv informēšana par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Jebkurā gadījumā atgriešanas izpildes izmaksas no pircēja netiks pieprasītas (izņēmuma 7.1.). Līdzekļi tiks ieskaitīti klientam, izmantojot sākotnējo maksājuma veidu.
6. Pēc lēmuma par preces atteikumu pircējam ir jāatgriež prece juridiskās adreses. Atgriešanas termiņš ir ne vēlāk kā 14 dienas no iesnieguma iesniegšanas (paziņojuma pa telefonu). Preces atgriešanas nepamatota kavēšana nav pieļaujama. Ņemiet vērā, ka YUKON SIA piedāvātā prece netiks pieņemta atpakaļ, ja tā tiek atgriezta izmantojot pasta pakalpojumus. Preces nodošana klātienē ir nepieciešama, lai abas puses klātienē spētu vizuāli pārbaudīt preci, lai pārliecinātos, ka prece nav bojāta, tai nav defektu un tai ir visi nepieciešami komplektācijas elementi. Ja prece tiek atriesta YUKON SIA izmantojot kurjera pakalpojumus, tad pircējs dod savu piekrišanu, ka preces pārbaudīšana notiek klātesot vienai no pusēm, tas ir, tikai YUKON SIA darbinieku klātbūtnē, sastādot vienpusēju preces pārbaudīšanas aktu. Gadījumā, ja pēc tā sekos pretenzijas, tās netiks izskatītas. Līdz ar to rekomendējam atgriezt preci klātienē YUKON SIA juridiskā adresē.

7. Pircējam ir jāpamaksā visas ar to saistītās izmaksas.

7.1. Ja maksājums par pirkumu tika veikts ar norēķinu karti (Visa / MasterCard) un pasūtījuma atcelšanas dēļ klientam nepieciešama atmaksa, tad YUKON SIA patur tiesības iekasēt procentus 2,5% apmērā no kopējās summas, kas saistīts ar izmaksām bankai.

8. Atbildība par preces vērtības samazinājumu tiek piemērota tajā gadījumā, kad nav nepieciešamība to izmantot ar mērķi konstatēt viedu un funkcionēšanu, tehniski raksturīgās pazīmes, tieši citiem mērķiem.
9. Patērētājs, līdz ar atgriešanas tiesībām, nes atbildību par preces izmantošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labās ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Lai nerastos citi jautājumi un pārpratumi YUKON SIA lūdz izmantot iegādāto preci pēc iespējas uzmanīgāk, lai prece netiktu sabojāta (skrāpējumi, nosisti stūri, u.tml.). Piemēram, kvadrokopters, iesakām ar to iepazīties vizuāli, pārbaudīt redzamos defektus, izmērus, bet neveikt nekādas citas darbības.
10. Pircējs pilnībā uzņemas atbildību par iegādātās preces drošību, integritāti un funkcionalitāti, visa laika garumā, kas paredzēts līguma atteikšanai.
11. Papildus lietai, kas atspoguļota šo noteikumu 12. punktā, tiesības vienpusējā atteikumā izpildīt saistības saskaņā ar distances līgumu ir iespējamas šādos gadījumos, tajā pašā laikā atlīdzinot:
11.1. izmaksas, kas radušās YUKON SIA pircēja piedāvātās preces atteikumā, tā kā klients izvēlējās dārgāku preces piegādes veidu;
11.2. tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu. Izņēmuma gadījums ir tad, kad YUKON SIA ir devusi piekrišanu izmaksu atlīdzināšanai, kas radušās, vai arī nav paziņojusi par nepieciešamību atlīdzināt šīs izmaksas;
11.3. gadījumā, kad preces cena tiek samazināta, jo patērētājs to neizmantoja paredzētajam mērķim. Šādi fakti tiek konstatēti, veicot diagnostiku pilnvarotā servisa centrā. Patērētājs nav atbildīgs par produktu izmaksu samazināšanu gadījumos, kad YUKON SIA nesniedz viņam informāciju par tiesībām atteikties pildīt līgumsaistības saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas tieši saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību. 

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:12. Ministra Kabinetu noteikumos 20.05.2014. Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” atspoguļoti gadījumi, kuros prece var tikt atgriezta pārdevējam, tai skaitā ir gadījumi, kad pie preces saņemšanas pircējs konstatēs preces mehāniskos vai vizuālos bojājumus. Drona apdrošināšana netiek atmaksāta, jo tas ir nemateriāls produkts un unikāls kods, kas paredzēts aktivizēšanai ražotāja sistēmā.

* YUKON SIA negarantē, ka pircējs neizmanto kodu pēc naudas atmaksas.

13. Internet-veikala www.iDrone.lv pienākumos neietilpst distances līgumu glabāšana.
14. Ja tiks konstatēta kļūda, kas pieļauta pasūtījuma komplektēšanas laikā, lai to izlabotu nepieciešams sazināties ar mums pa telefonu: +371 2244 2565, vai arī nosūtiet mums e-pastu: info@idrone.lv.
15. Pasūtījuma noformēšana pieļaujama divās valodās gan latviešu, gan krievu valodā.
16. Anketas, kas paredzētas pasūtījumu vienpusējai atteikšanas noformēšanai, pieejamas interneta resursā YUKON SIA www.iDrone.lv.
17. Vērsiet uzmanību ka fotoattēli, kas izvietoti internet-veikalā www.iDrone.lv un preces, kas atrodas realizācijā var nedaudz atšķirties. Ja rodas jautājumi, kas saistīti ar preces tehnisko raksturojumu nepieciešams sazināties ar YUKON SIA pārstāvjiem pa telefonu: +371 2244 2565 vai nosūtiet mums e-pastu ar Jums interesējošiem jautājumiem uz info@idrone.lv, tas nākotnē novērsīs dažādus pārpratumus.
18. Gadījumos, kad preču vērtība samazināsies patērētāja vainas dēļ, un viņš brīvprātīgi atsakās kompensēt zaudējumus, kas radušies viņa darbību rezultātā, YUKON SIA vērsīsies tiesā ar presības pieteikumu par radīto zaudējumu segšanu.

Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Atteikuma tiesību veidlapa